Tipy pro získání práce v UX oboru

Poptávka po specialistech v oblasti User Experience je vysoká. Ať už jste v oboru nováček nebo máte několikaleté zkušenosti, je potřeba nezanedbat při hledání vysněného zaměstnání přípravu. Pro úspěch ve výběrovém řízení je kromě samotného pohovoru také klíčové udělat dobrý první dojem. Ten často budujete ještě před samotnou osobní schůzkou, například zaslaným životopisem nebo portfoliem svých prací. Přinášíme vám pár tipů a triků, které vám pomohou vylepšit vaši osobní image v očích budoucího zaměstnavatele.

Představte svou pracovní historii atraktivně

Vaše historie představuje seznam klientů nebo společností, pro které jste pracovali. Zmiňte jich co nejvíce nehledě na jejich důležitost.

 • Tradiční životopisy jsou pasé. Určitě nezaujmete, když budoucímu zaměstnavateli zašlete životopis vytvořený ze standardní šablony ve Wordu. Jestliže se hlásíte do existujícího design týmu, budou jej pravděpodobně hodnotit lidé s estetickým cítěním. Předpokládejme, že pokud uvažujete o práci designera, ovládáte některý z dostupných grafických nástrojů. Zpracujte tedy životopis v něm.
 • Nepoužívejte hodnotící škálu pro vaše dovednosti. Tento systém je i přes svou nesmyslnost velmi populární. Častokrát se uchazeči snaží tímto způsobem srovnat neporovnatelné nebo stavět náročnost jednotlivých dovedností na stejnou úroveň. (např. náročnost zvládnutí komunikace v cizím jazyce a zvládnutí práce v programu Microsoft Paint je zcela odlišná). Pokud u některé položky nemáte plný počet bodů, vyvolává to také otázku, co vám u dané dovednosti schází?

Zdroj: marcverjus.com – příklad hodnotící škály, kde jsou porovnávány podobné dovednosti

Vytvořte profesionální portfolio

Na trhu je velké množství profesionálních nástrojů pro vytvoření atraktivních portfolií. Například Semplice, za kterým stojí známý designer Tobias van Schneider. Kreativitě se meze nekladou. Pokud máte zkušenosti s kódováním, můžete si také vytvořit vlastní webovou stránku s personalizovaným obsahem podle toho, kam se hlásíte.

Při vytváření portfolia mějte na paměti:

 • Neukazujte pouze výsledek, ale proces, jakým jste k němu došli. Ideální je demonstrovat na daném projektu celý projekt. Zmínit, jaká v něm byla vaše role a jak a kdy jste spolupracovali s ostatními v týmu.
 • Můžete danou práci sdílet? Někdy není možné sdílet vaši práci veřejně, protože máte podepsané NDA se svým klientem nebo zaměstnavatelem.
 • Pokud je výsledný produkt výrazně odlišný oproti původnímu návrhu, je dobré na tuto skutečnosti upozornit. Nebojte se přiznat chybu (pokud je na vaší straně). Zaměstnavatelé oceňují kandidáty, kteří si jsou svých chyb vědomi a dokáží se z nich poučit.
 • První dojem můžete udělat jen jednou. Obsah si několikrát překontrolujte, než jej vypustíte do světa, abyste v něm neměli chyby a překlepy.
 • Historie obsahu vašeho portfolia může být dohledatelná. Dávejte si pozor, aby vaše online portfolio nebylo přístupné vyhledávačům ještě před tím, než je obsah finální. Například přes stránku Achive.org lze dohledat starší verze obsahu webových stránek, které nemusí být úplně reprezentativní. Obejít archivaci lze například zabezpečením stránky heslem, jenž dáte jen vybraným lidem až bude vše připraveno.
 • Prezentujte svou práci konzistentně. Udržujte jednotný formát a ukazujte jen to, na co jste hrdí, ať jsou výkyvy ve kvalitě vaší práce co nejmenší.
 • Ukažte vaši práci v kontextu reálného světa. Dnes už bývá standardem, že se například screenshoty softwarových produktů umisťují do laptopů nebo mobilních telefonů. Ty jsou často zasazeny do prostředí, takže to vypadá jako byste pořídili fotografii skutečných uživatelů vaší práce.

Zdroj: Getflywheel.com

Zdokumentujte svůj design proces

Je velmi pravděpodobné, že u příjimacího pohovoru dojde řeč i na váš design proces. Tím, že jej popíšete v portfoliu, jasně vysvětlíte svou roli u jednotlivých projektů a demonstrujete své schopnosti. Navíc se zde nabízí přiležitost prezentovat projekt skrze příběh, což je velmi ceněná prezentační dovednost.

Udělejte si výzkum

Na Amuse konferenci v roce 2015 sdílel Andrew Doherty tipy, jak uspět při přímacím pohovoru do Googlu, a zmínil, že bychom měli při hledání práce postupovat, jako kdybychom pracovali na dalším design projektu – tedy uplatnili svůj design proces. Můžete si například udělat výzkum, kdo přijde do kontaktu s vašim životopisem či portfoliem, sestavit prototyp, otestovat jej a iterovat nápady.

Připravte se na pohovor

Pohovor je jednoznačně nejdůležitější část výběrového řízení. Kromě toho, že se přiměřeně obléknete, přijdete včas a budete „svůj“, myslete na následující:

 • Seznamte se s týmem a společností. Pokud se dostanete až k pohovoru, neváhejte si zjistit více informací o osobách, se kterými se setkáte. Můžete například vyčíst z jejich profilu na LinkedIn specializaci, profesní zájmy a při pohovoru tyto informace využít ve svůj prospěch. Dále si nastudujte dostupné informace o směru a vizi společnosti, abyste mohli klást relevatní otázky.
 • Ptejte se. Častokrát musí uchazeči o pozici designera vypracovat domácí úkol. Pokud to okolnosti dovolují, ptejte se v průběhu přípravy úkolu na vše, co vám není jasné. Zadání nemusí být schválně kompletní, aby tým zjistil, jakým způsobem si zajistíte chybějící informace.
 • Začátek je nejdůležitější. Prvních 5 minut bude diktovat další vývoj pohovoru. Během nich na účastníky uděláte buď pozitivní, nebo negativní dojem, který si budou po zbytek pohovoru ověřovat.
 • Nebojte se kreslit. Při pohovoru platí dvojnásob, že jeden obrázek vypoví za tisíc slov. Pokud popisujete určitý problém v uživatelském rozhraní, nebojte se načrtnout možné řešení na tabuli nebo papír. Ukážete tím proaktivitu a agilitu. Ale pozor, abyste nezačali kreslit moc brzo. Před tím si musíte být jistí, že dostatečně znáte problém a uživatelský kontext, abyste nezačali vymýšlet řešení „na vodě“.
 • Pokud používáte v portfoliu buzzwords, buďte si jisti, že jim před pohovorem rozumíte.

Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Pár typických otázek u pohovoru na UX pozici

 • Co pro vás znamená user experience?
 • Jaký je váš design proces?
 • Na jaký projekt jste nejvíce pyšný/á a proč?
 • Co vás inspiruje při práci?
 • Jaká byla vaše role na tomto projektu? S kým jste spolupracoval?
 • Jak byste uvedl na trh nový produkt, pokud máte neomezené možnosti?

Design úkol

Součástí pohovoru bývá často design úkol, který musíte vypracovat buď doma nebo přímo na místě pohovoru v omezeném čase. U velkých firem se stále více objevuje tzv. Whiteboard design challenge, která má za cíl zjistit, jak přemýšlíte. Největší chybu, kterou v ní můžete udělat je začít kreslit jednotlivé obrazovky ihned po zadání úkolu. Touto zkouškou vás většinou provádí jeden nebo více budoucích kolegů a jsou připraveni zodpovědět vaše otázky, takže začněte s nimi. Zjistěte více o problému, uživatelích a  kontextu. Navrhněte více možných řešení, pokud jej ale nestihnete, nemusíte zoufat. Cílem výzvy není navrhnout něco funkčního, ale zjistit, jak k problému přistupujete. Skvělý návod jak tuto část pohovoru zvládnout nabízí například kniha Solving Product Design Exercises.

Neberte „NE“ jako odpověď

Pokud u pohovoru neuspějete, zkuste zjistit co nejvíce informací o tom, co byste příště mohli udělat jinak a kde na sobě ještě zapracovat. Pokud teď neuspějete, tak vám tyto informace pomohou k budoucímu úspěchu. V případě, že si nějakou zásadní chybou nezavřete dveře, můžete projevit svůj trvající zájem a po nějakém čase to zkusit u téže firmy znovu.

Zdroje:

Andrew Doherty: How to get a great job in UX – Amuse 2015